Kurse und Events
#What's up next?

INTENSIVKURS KL. B
Wann: 09.10.2017 - 22.10.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 4 Buchen
Wann: 16.10.2017 - 29.10.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 4 Buchen
Wann: 06.11.2017 - 19.11.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 4 Buchen
Wann: 13.11.2017 - 26.11.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 4 Buchen
Wann: 20.11.2017 - 03.12.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 4 Buchen
Wann: 27.11.2017 - 10.12.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 4 Buchen
Wann: 04.12.2017 - 17.12.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 4 Buchen
INTENSIVKURS KL.C/CE
INTENSIVKURSE KLASSE C1 SOWIE KLASSE C1/C1E INTENSIVKURSE KLASSE C SOWIE KLASSE C/CE
Wann: 26.08.2017 - 02.09.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 2 Buchen
Wann: 26.08.2017 - 01.09.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 5 Buchen
Wann: 07.10.2017 - 14.10.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 2 Buchen
Wann: 07.10.2017 - 13.10.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 5 Buchen
Wann: 11.11.2017 - 18.11.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 2 Buchen
Wann: 11.11.2017 - 17.11.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 5 Buchen
Wann: 09.12.2017 - 16.12.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 2 Buchen
Wann: 09.12.2017 - 15.12.2017 Wo: Stadtmitte Freie Plätze: 5 Buchen

November

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 07
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 08
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 09
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 10
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 11
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
 • 12
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
 • 13
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 14
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 15
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 16
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 17
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 18
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL.C/CE
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 19
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 20
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 21
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 22
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 23
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 24
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 25
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 26
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 27
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 28
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 29
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
 • 30
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte
  INTENSIVKURS KL. B
  Standort Stadtmitte